หน้าหลัก

วันที่ 27 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมสถาบันวัคซีนแห่งชาติ อาคารกรมควบคุมโรค 4 ชั้น 3

วันที่ 25 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี

วันที่ 24 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการ กรมควบคุมโรค

วันที่ 20 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรม รอยัล พลา คลิฟบีช รีสอร์ท จ.ระยอง

ระหว่างวันที่ 19 - 22 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรม รอยัล พลา คลิฟบีช รีสอร์ท จ.ระยอง

ระหว่างวันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมรามาดา พลาซ่า บางกอก แม่น้ำ ริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ

วันที่ 14 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัล กรุงเทพมหานคร

ระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค

ระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคม 2558

ระหว่างวันที่ 23 – 26 มิถุนายน 2558

วันที่ 18 - 20 พฤษภาคม 2558 ณ จ.นครปฐม

วันที่ 14 - 15 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 27 - 30 เมษายน 2558 ณ ประเทศสิงคโปร

วันที่ 25 - 27 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส เชียงใหม่

วันที่ 24 มีนาคม 2558 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 9 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมรวยการ์เด้น

วันที่ 6 มีนาคม 2558

วันที่ 5 มีนาคม 2558

ณ โรงแรม ดี วารี จอมเทียนบีช พัทยา วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพฯ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558

ณ กรมควบคุมโรค วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558

ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558

ณ ห้องประชุมสถาบันวัคซีนแห่งชาติ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558

วันที่ 4 กมุภาพันธ์ 2558
ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 4 - 6 กุภาพันธ์ 2558
ณ เพชรบุรี

วันที่ 27 มกราคม 2558
ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช.1 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

วันที่ 20 มกราคม 2558
ณ ห้องสุโขทัย โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 19 มกราคม 2558
ณ จ.องค์การเภสัชกรรม

วันที่ 7 - 9 มกราคม 2558
ณ จ.ขอนแก่น

วันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2558
ณ จ.กาญจนบุรี

วันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2557
ณ จ.เพชรบุรี

วันที่ 16 ธันวาคม 2557 เวลา 9.30 - 12.00น.
ณ ห้องประชุมสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันที่ 5 ธันวาคม 2557 เวลา 13.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ระหว่างวันที่ 26 - 28 พฤศจิกายน 2557
ณ ธนัฐธิชาบรี เลค รีสอร์ท แอนด์ สปา

ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557
ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการกรมควบคุมโรค

ระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557

ระหว่างวันที่ 1 - 3 ตุลาคม 2557

ระหว่างวันที่ 21 - 26 กันยายน 2557

วันที่ 19 กันยายน 2557
ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2557
ณ สวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ

ระหว่างวันที่ 8 - 10 กันยาคม 2557
ณ ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ จ.อุดรธานี

ระหว่างวันที่ 4 - 6 สิงหาคม 2557 2557
โรงแรมดรอยัลเจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท ศาลยา จ.นครปฐม

ระหว่างวันที่ 1 - 3 กันยาคม 2557
ณ โรงแรมดเอมเพรส จ.เชียงใหม่

วันที่ 26-29 สิงหาคม 2557
ณ จ.นครราชศรีมา

วันที่ 28-31 กรกฎาคม 2557
ณ ประเทศเกาหลีใต้

วันที่ 13 - 15 สิงหาคม 2557
ณ โรงแรม ปัตตาเวีย รีสอร์ท แอนด์ สปา

วันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2557
ณ อิมพีเรียล ควีนส์ปาร์คี่

วันที่ 2-4 กรกฎาคม 2557
ณ โรงแรมเมอร์เคียว กระบี่ ดีวาน่า จ.กระบี่

วันที่ 30 มิ.ย. 2557
ณ ห้องประชุมห้องประชุมสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

วันที่ 27 มิ.ย. 2557
ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 4 กรมควบคุมโรค

วันที่ 26 มิ.ย. 2557
ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี
วันที่ 30 พ.ค. 2557
ณ บ้านอัมพวารีสอร์ทแอนด์สปาร์ จ.สมุทรสงคราม
วันที่ 6 มิ.ย. 2557
ณ ห้องประชุมสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
วันที่ 30 พ.ค. 2557
ณ ห้องประชุมสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
วันที่ 21 - 23 พ.ค. 2557
ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก
วันที่ 16 พ.ค. 2557
ณ ห้องประชุมสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
วันที่ 21 - 25 เม.ย. 2557
ณ สามพราน ริเวอร์ไซต์ จังหวัดนครปฐม
วันที่ 1 เม.ย. 2557
ณ อาคารปิยชาติ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
วันที่ 25 - 27 มี.ค. 2557
ณ ผึ้ง-หวานรีสอร์ทแอนด์สปากาญจนบุรี
วันที่ 7 มี.ค. 2557
ณ ห้องประชุมสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อาคาร 4 ชั้น 2 ตึกกรมควบคุมโรค
วันที่ 24-28 ก.พ. 2557
ณ รอยัลฮิล กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครนายก
วัน อังคาร ที่ 18 ก.พ. 2557 เวลา 09.00 -12.00 น
ณ ห้องประชุมสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อาคาร 4 ชั้น 2 ตึกกรมควบคุมโรค
วัน จันทร์ ที่ 17 ก.พ. 2557 เวลา 09.00 -16.00 น
ณ ห้องประชุมสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อาคาร 4 ชั้น 2 ตึกกรมควบคุมโรค
วัน พุธ ที่ 12 ก.พ. 2557 เวลา 09.00 -12.00 น
ณ ห้องประชุมสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อาคาร 4 ชั้น 2 ตึกกรมควบคุมโรค
วันที่ 31 มกราคม 2557 ณ บ้านเฟื่องฟ้า อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
21 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการกรมควบคุมโรค อาคาร 2 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค
17 มกราคม 2557 ณ ห้อง Peridot 3 โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี
6 - 10 มกราคม 2557 ณ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
26 ธันวาคม 2556 ณ นารายณ์
23 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี
13 กันยายน 2556 ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร
ณ รอยัลฮิลรีสอร์ท แอนด์สปา จ. นครนายก
17-19 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท ขอนแก่น
17-19 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จ.เพชรบุรี
ระหว่างวันที่ 24-28 มิถุนายน 2556
วันที่ 1-5 เมษายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางขุนเทียน
วันที่ 25 - 26 มีนาคม 2556 ณ รอยัลฮิลล์กอล์ฟ รีสอร์ทแอนด์ สปา จังหวัดนครนายก
วันที่ 18 - 22 มีนาคม 2556 ณ ภูเขางาม พาโนรามา จังหวัดนครนายก
วันที่ 21 - 25 มกราคม 2556 ณ โรงแรมโรส การ์เด้น ริเวอร์ไซด์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
วันที่ 10 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค
วันที่ 8 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุมธีระรามสูต อาคาร 8 ชั้น 3 สถาบันราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค
King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT), 19 December 2012
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ อาคาร 4 ชั้น 2 กรมควบคุุมโรค วันที่ 27 พ.ย. 2555
ณ ห้องประชุม อาคาร ๑ ชั้น ๓ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 26 พ.ย. 2555
ณ ห้องประชุมธีระ รามสูต อาคาร 8 ชั้น 3 กรมควบคุมโรค วันที่ 20 พ.ย. 2555
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ กรมควบคุมโรค วันที่ 20 พ.ย. 2555
วันที่ 16 พ.ย. 2555
ณ โรงแรมนารายณ์ กรุุงเทพมหานคร วันที่ 15 พ.ย. 2555
ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการกรมควบคุมโรค
ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.สมุทรสงคราม วันที่ 26 ต.ค. 2555
ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.สมุทรสงคราม วันที่ 11 - 13 ส.ค. 2555
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางขุนเทียน วันที่ 27 - 30 ส.ค. 2555
ณ ห้องประชุมประเมิน จันทวิมล อาคาร ๑ ชั้น ๑ กรมควบคุมโรค วันที่ 27 ส.ค. 2555
ณ ห้องประชุมประเมิน จันทวิมล อาคาร ๑ ชั้น ๑ กรมควบคุมโรค วันที่ 27 ส.ค. 2555
ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ วันที่ 20 ส.ค. 2555
ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ วันที่ 17 ส.ค. 2555
ณ สามพรานริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม วันที่ 6 -7 ส.ค. 2555
ณ บ้านทะเลสีครีม จังหวัดสมุทรสงคราม วันที่ 16 - 17 มิ.ย. 2555
ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร วันที่ 11 - 13 ก.ค. 2555
ณ คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น วันที่ 11 - 22 มิ.ย. 2555
ณ โรงแรมมารีไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จ.กระบี่ ระหว่างวันที่ 29 พ.ค. - 03 มิ.ย. 2555
ณ โรงแรมอิมพีเรียล จ.แม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 15 - 20 มกราคม 2555
ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออร์คิด ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2554
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วันพุธที่ 21 กันยายน 2554
ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 14 - 16 กันยายน 2554
ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 12 - 13 กันยายน 2554
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2554
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2554
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2554
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2554
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2554
ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2554
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2554
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2554
ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานคร วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2554
ประจำปี 2554 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
ณ ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี ศุกร์ที่ 21 มกราคม 2554 เวลา 8:30 - 16:00 น.
ประจำปี 2553 ณ โรงแรมเรดิสัน พระรามเก้า กรุงเทพมหานคร
1,

Copyright © 2009-2011 National Vaccine Institute
All Rights Reserved.