<< Back

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเป็นวิทยากรสำหรับหลักสูตรเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค รุ่นที่ 1
วันที่ 21 - 25 ม.ค. 2556
ณ โรงแรมโรส การ์เด้น ริเวอร์ไซด์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม