<< Back

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เนื่องในโอกาส สถาบันครบรอบ 1 ปี และ วันขึ้นปีใหม่
ได้จัดกิจกรรม มอบสิ่งของจำเป็น ให้กับสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา
ณ บ้านเฟื่องฟ้า อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
วันที่ 31 มกราคม 2557 เวลา 10.00น.