<< Back

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการเป็นวิทยากรหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ
สำหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ณ รอยัลฮิล กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครนายก
วันที่ 24 - 28ก.พ. 2557