ภาพการประชุมวิชาการ
เรื่อง "Building Vaccine Development Capacity in Thailand"
ณ ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี
ศุกร์ที่ 21 มกราคม 2554 เวลา 8:30 - 16:00 น.
Home NVI website | Gallery index
Copyright © National Vaccine Institute [Thailand]